Del gjerne:

Det skortet ikke på gjensidige, politiske frierier, da deler av Ringeriksregionens næringsliv i går møtte Buskeruds stortingsrepresentanter på Kartverket. Anledningen var Ringerike Næringsforening’s (RNF) årlige dialogmøte med Buskerudbenken. Viktigheten av denne dialogen ble poengtert fra flere hold, og skal vi tro Anders Werp fra Høyre, så er RNF tilsynelatende den mest aktive næringsforeningen i hele Buskerud.

Det var utvilsomt knyttet en spesiell spenning rundt presentasjonen av den drøyt 100 siders rapporten som nå er utarbeidet av Høgskolen i Sørøst-Norge, Hønefoss. Dette er en rapport som i løpet av kort tid er blitt viet stor oppmerksomhet. Denne interessen hadde også nådd NRK Østafjells sine kontorer i Drammen, som stilte med reportasjeteam og sendte et 3 minutters innslag mandag kveld. Ingen tvil om at det jobbes både bredt og målrettet i kulissene, for å få blikket vendt mot Ringeriksregionen …

Se innslaget HER

mote18

Og mens representanter fra det lokale næringsliv og fylkespolitikere gjorde sine presentasjoner og førte dialoger, var vår egen kommuneadministrasjon, kommunepolitikere og ordfører denne gang “permittert”. De kunne således lene seg godt tilbake og lytte og observere …

mote14

Kartverket var årets vertskap, og kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup var som alltid en fornøyelse å lytte til. Det er heller ikke vanskelig, som lokalpatriot, å klemme hjørnestensbedriften Kartverket til sitt bryst.

Kartverkets intensjon er kort oppsummert; samle inn – forvalte – formidle. Som statlig virksomhet drevet på skattebetalernes penger, er vi alminnelige mennesker, næringslivet og det offentlige prisgitt gratis tilgang til nettopp denne formidlingen.

Kartverkets visjon, “Destinasjon 2015 – Det nye landskapet”, ga oss et innblikk i veien videre. Effektiviseringprosesser, nye navigasjonsmuligheter, nytt geodetiske jordobservatorie i Ny-Ålesund på Svalbard og ikke minst elektronisk tinglysing. Sistnevnte vil kunne forenkle selve tinglysningsprosessen betraktelig, noe som dessverre vil kunne medføre kraftig nedbemanning i Tinglysningsdivisjonen, som i dag sysselsetter ca. 270 personer lokalt.

“De muligheter som nå blir bygget i Ringeriksregionen, bidrar også til å styrke Kartverket”, kunne Frøstrup konstatere. Til politikerne kunne hun, med glimt i øyet, bekrefte at Kartverket alltid har følt seg godt ivaretatt – under alle regjeringer.

mote13

“Ringeriksregionen rigget for vekst”

Steinar Aasnæss stod for presentasjonen av Høgskolen Sørøst-Norges  blodferske, omfattende samfunnsøkonomiske rapport omhandlende regional vekst forbundet med bygging av Ringeriksbanen og nye E16. En rapport inneholdende formidable tall, som allerede ett døgn etter at den ble presentert, har fanget medias oppmersomhet bredt.

Mye av innholdet var vi kjent med fra før. Forventet befolkningsvekst og kriterier som må ligge til rette for å lykkes. Det var imidlertid beroligende med en dokumentert begrunnelse på at disse vekstbetingelsene faktisk eksisterer og er realistiske. Rapporten er blant annet basert på studier av andre sammenlignbare prosjekter, en rekke intervjuer og analyser av tilgjengelig data og litteratur.

Resultatet av dette arbeidet kan fortelle at det er fire vekstfaktorer som må være til stede, og i følge Aasnæss er konklusjonen at disse vekstbetingelsene allerede er på plass.

Kommunal styring og regulering, med riktig kompetanse og kapasitet
Regional økonomisk dynamikk: Næringslivet må utnytte de mulighetene som er der
Forskning og utvikling
Regionalt næringsliv som viser evne og vilje til å investere lokalt

Veksten vil tilsi en dobling av befolkningstallet og investeringer estimert til mellom 98-131,5 milliarder kroner fram mot 2045 (inkludert 26 milliarder til bygging av Ringeriksbanen og ny E16). Med snakk om summer i denne størrelsesorden, føler jeg en viss utfordring med å kunne se det store og hele bildet. Det er vanskelig å se hvilke konsekvenser dette egentlig får for hjembyen min. Skremmende – og samtidig grenseløst spennende.

– Ringeriksregionen scorer i dag lavt på befolkningsvekst, verdiskapning og sysselsetting. Men med de store nedleggelsene som vi her har vært utsatt for, er det jammen bra at det i hele tatt bor folk her, spøkte Aasnæss, og la til at det nå er opp til myndighetene og næringslivet å legge til rette for og skape veksten.

Haakon Tronrud avsluttet denne presentasjonen med å poengtere viktigheten av å få realisert vei- og baneprosjektet. – En forventet befolkningsvekst og tilgang på 8.000-12.000 nye arbeidsplasser, vil også kunne styrke det lokale reiselivet, varehandelen og kulturlivet uten at det vil forringe omliggende natur med sine fantastiske rekreasjonsområder  og den gode bokvaliteten som vi her kan glede oss over, mente Tronrud.

mote5

mote6

mote11

mote12

Daglig leder i Treklyngen, Rolf Jarle Aaberg, kunne gjennom sin presentasjon fortelle om en rekke spennende prosjekter, alle i tråd med både Grønt skifte og regional og nasjonal utvikling. Enn så lenge er det her snakk om begrenset antall arbeidsplasser, men Aaberg minnet om at prosjektene fortsatt befinner seg i en utviklingsfase.

Energi, infrastruktur og areal er tre viktige nøkkelfaktorer legger til grunn for å lykkes. I Ringeriksregionen kan vi innfri alle, mente Aaberg,

mote2

mote3

Buskerudbenken var representert ved Trond Helleland, Kristin Ørmen Johnsen og Anders Werp (H), Jørund Rytman (Frp), Torgeir Micaelsen (Ap) og Per Olaf Lundteigen (Sp). Partiene fikk sine tilmålte ti minutter for å presentere sine betraktninger rundt “Ringerikspolitikken”. Ikke overrasket viste de alle både engasjement og beundring over hva regionen vår hadde oppnådd i en såpass tidlig fase. Skulle bare mangle, med neste stortingsvalg kun ett år unna …

Først ut var Frp, hvor Rytman benyttet anledningen til blant annet å snakke om regjeringens gründerplan, hvor man vil bruke mer enn 400 millioner kroner på å gjøre Norge til et bedre gründerland. Absolutt relevant for en region hvor det skal investeres i milliardklassen.

Lundteigen leverte sin tordentale i kjent stil, med klar hentydning om hva han synes er bra – og ikke minst mindre bra i regionen. Vi fikk en klar innføring i hans tolkning av hva Grønt skifte egentlig betyr. -Vi må snakke om timotei, torsk og furu. Det vil si jord, hav og skog, konstaterte Lundteigen. Andre temaer som digital allemannsrett og tilrettelegging for produksjonsutvikling var også på agendaen, før han fyrte av en advarsel rettet direkte mot ordføreren om å ivareta matjorda ved utbygging av ny vei og bane.

Ap´s Torgeir Micaelsen mente at det så langt ikke var skapt ønsket aktivitet ut fra pengebruken, men konstatere at regionen er på rett vei. Lokal gründerteft og særskilte satsinger med en rekke gode tiltak ble heiet frem. Det samme ble den brede satsingen hvor idéer får mulighet til å blomstre. Ringerike sykehus fikk sin fortjente ros, og Micaelsen kunne berolige de fremmøtte med at bygging av ny E16 og Ringeriksbanen var et stortingsvedtak som ville bli ivaretatt også ved et eventuelt regjeringsskifte i 2017.

Trond Helleland hadde fått med seg sine partifeller Kristin Ørmen Johnsen og Anders Werp til sin presentasjon. Innledningsvis passet de på å ta æren for at tinglysningen i sin tid ble lagt til Hønefoss og Kartverket. Lokale investeringer og utbygging skjer i optimismens tegn, og den etterhvert korte reiseavstanden til Oslo vil tiltrekke seg seg innbyggere, mente Helleland. Andre faktorer som ble nevnt som essensielt for tilflyttingen, var gode skoler, høgskole (med søknad sendt om universitetstatus), et solid akuttsykehus og høyt kompetansenivå.

mote16

mote15

mote10

Avsluttende debatt og dialog hentet frem flere aktuelle temaer, men diskusjonen rundt formueskatt var det som klart oppnådde størst engasjement både blant fylkespolitikere samt de vel 40 fremmøtte medlemmene i RNF. Debatten skulle etterhvert minne mer og mer om en valgopphetet partilederdebatt, idet Anne Cathrine Frøstrup serverte dagens mest positive “vitamininnsprøyting”.

-Jeg har hatt en fantastisk reise som innflytter til kommunen. Mange står samlet for å løfte regionen, og jeg opplever en enhetsfølelse og vilje til å ville hverandre vel, avsluttet Frøstrup.

Jeg kunne ikke sagt det bedre selv, og velger dermed å la det stå som avslutningsreplikk … Takk til Ringerike Næringsforening for nok et vellykket, interessant og nyttig arrangement.

mote20

Del gjerne: