Del gjerne:

Stadig flere ønsker å bo i byenes sentrumsområder, Hønefoss er her intet unntak. Spesielt de unge vil bo sentrumsnært – og sentrum trenger de unge. I en undersøkelse utført av Sentio for Nationen, svarer 29 prosent at de ønsker å bo i en liten by, mens 25 prosent ønsker å bo i tettbygd strøk. Storbylivet velges av 24 prosent av de spurte. Dette er gode nyheter for en by som Hønefoss, som vel kan sies å favne både kategoriene “liten by” og “tettbebygd strøk”.

Men det er to vesentlige faktorer som ligger til grunn for at vi skal kunne tiltrekke oss de unge; Boliger i prisklasse tilpasset førstegangskjøpere, samt et attraktivt sentrum med urbane kvaliteter. Det er ikke lenger nok med jobb, hus og barnehage – nå er det et aktivt sentrum med kaféliv, kulturtilbud, liv i gata og lite trafikk som er kriteriene. Dette gir utfordringer i forhold til både eiendoms- og ikke minst byutvikling.

gledeshuset

femgselet

IMG_6912

revy9

norsia1

I skrivende stund faller trærne på Brutorget – og atter et stort eiendomsutviklingsprosjekt er iverksatt. Dette er nok et bevis på en by i stor bevegelse. Ikke like populært hos alle, forståelig nok, men dog en nødvendighet. Utvikling krever endring. Vi får bare krysse fingrene for at den fremtidige, nye “bosetningen” på Brutorget også vil huse mange av de unge, aktive, kreative og sosiale innbyggere som handelsstanden, serveringsstedene, kulturlivet og byen i sin helhet trenger. Det vil i uansett bli et estetisk løft for byen å få bilene under bakkeplan og mennesker vandrende i gatene. Javel så falt trærne på Brutorget, men vi får både tro og håpe at utbygger, i samarbeid med kommunen har en plan for å tilrettelegge for nye, grønne lunger i sentrum. Det er eiendoms- og byutvikling på sitt beste…

brutorget

Skisse: Ringerike Kommune

Det er en krevende – og også for svært mange ganske nervepirrende – prosess å entre boligmarkedet for aller første gang. Megler Kristin Gamkinn Søraker hos Eiendomsmegler 1 Ringerike Hadeland, jobber ofte med førstegangskjøpere i vår region. Hun kjenner både markedet og alle fallgruvene godt. “Det første man bør gjøre, er å kontakte en eiendomsmegler for rådgivning og hjelp. Kjøp av bolig er sannsynligvis ditt livs største investering, og det er derfor viktig å sette seg godt inn i alle detaljer”, bekrefter Kristin. “Det er også viktig at man forstår forskjellen mellom de ulike boligtypene som selveier, borettslag og andelsleilighet. Er man uerfaren, kan man lett bli “lurt” av de lave borettslagsprisene, før man forstår ordningen med fellesgjeld og -kostnader. Boliglån er noe man må leve med i 20-30 år, så en grundig gjennomgang av betalingsevne og samtidig ta høyde for mulig uforutsette forhold som kan påvirke økonomien, er viktig. Når alt dette er på plass, er det bare å starte gjennomgang av prospekter. Det å kjøpe bolig for første gang skal jo først og fremst være hyggelig og morsomt”, forteller Kristin.

Dagens egenkapitalkrav på 15 prosent har vært en av de store boligpolitiske sakene siden den ble økt fra 10 til 15 prosent i 2011. Nå har riktignok finansminister Siv Jensen flagget en oppmykning av egenkapitalkravet, men det som uansett er sikkert, er at boligsparing allerede fra ung alder er en forutsetning for å kunne innta boligmarkedet på en god måte. Det er jo viktig å kunne leve litt ved siden av også… Sparebank 1 Ringerike Hadeland har i en årrekke hatt samarbeidsprosjektet “Å sette bo”, med de aller fleste ungdomsskolene i kommunen. Dette er et prosjekt rettet mot 10. klasse, med den hensikt å forberede de unge på å innta det virkelige liv. (Les mer om prosjektet nederst på siden.)

“Vår nye tilværelse med firefelts E16 og Ringeriksbanen, vil helt klart påvirke boligprisene i vårt distrikt, selv om man ikke ser de helt store prishoppene så langt. Men med en mulig mer enn fordobling av innbyggertallet i Ringeriksregionen de neste ti-årene, med spesielt en betydelig fortetning innenfor Hønefoss’ bygrense, forventes det en jevn økning av boligprisene i årene som kommer”, kan Kristin bekrefte.

megler2

megler3

megler1

Velfylte prospektvegger hos byens eiendomsmeglere vitner om et stort antall tilgjengelige boliger. Men hvor mange er innenfor et akseptabelt prisnivå for de unge førstegangskjøperne? Eiendomsutviklere lanserer stadig nye sentrumsnære leilighetsprosjekter, men et raskt overblikk forteller oss at de aller fleste er forbeholdt et mer veletablert publikum, gjerne med en enebolig å selge. “Det finnes en rekke mindre boenheter i et prissjikt som gjør at inngangen til boligmarkedet ikke nødvendigvis blir altfor avskrekkende. Men her må man følge godt med. Dette er boliger som er svært attraktive for utleiemarkedet, og de har rask omløpshastighet”, mener Kristin.

Av ren nysgjerrighet over hva som finnes av sentrumsboliger i dagens marked som kunne passe unge førstegangskjøpere, tok jeg en gjennomgang av boligannonser på Finn.:

Tronrud Eiendom har nå lagt ut byggetrinn 2 på Benterud. Prisen på toromsleilighet på 46 kvadratmeter er her satt til 1.750 000,-, en kvadratmeterpris på drøyt 38 000,-. Felleskostnader er estimert til 550,- og dekker vedlikehold av fellesarealer, forsikring av bygg og andre driftsutgifter.

megler5

Leilighetene på Kuben må sies å være blant de mest sentrumsnære, og de har vært svært attraktive, spesielt for utleiemarkedet. Disse kan være en bra inngang på eiendomsmarkedet for førstegangskjøpere,  med rask omløpshastighet og således en sikker investering. Hybelleilighet på 31 kvadratmeter har en markedspris på 1.390 000,-, det vil si en kvadratmeterpris på ca. 44 800,-. Felleskostnader på 1 829,- inkluderer trappevask, felles forsikring, basispakke kabel-tv/internett, vaktmestertjenester, vedlikehold.

kuben

På Kuben kan du også få en lys  og trivelig to-roms leilighet på 47 kvadratmeter til 1.990 000,-, en kvadratmeterpris på ca 42 000,- Her er fellesutgiftene 2 685,-, som inkluderer trappevask, felles forsikring, basispakke kabel-tv/internett, vaktmestertjenester, vedlikehold.

kuben10

En ny borettslagsleilighet på 60 kvadratmeter i Hofsfossveien, ligger nå ute for 1.350 000,- , det vil si en totalpris på 2.695 000,- inklusiv fellesgjeld. Det tilsier en kvadratmeterpris på 44 916,-.

kuben2

I Kirkegata kan en treroms andelsleilighet på 61 kvadratmeter bli din for 1.490 000,-. Inklusiv fellesgjeld blir totalprisen 1.590 000,-, noe som gir en kvadratmeterpris på ca 26 500,-. Her må man imidlertid ta høyde for fellesutgifter på 4 470,-, som inkluderer fyring og varmt vann, renter og avdrag på fellesgjeld, alle kommunale avgifter, Altibox – tjenester fra HRB, bygningsforsikring samt vaktmestertjenester.

megler6

 

“Å sette bo” er et samarbeidsprosjekt mellom Sparebank 1 Ringerike Hadeland og de aller fleste ungdomsskolene i kommunen. Som det går frem av navnet, handler dette om å forberede de unge på alle de utfordringer som man må ta hensyn til i voksenlivet. Jeg ble litt nysgjerrig på prosjektet, og tok derfor kontakt med kontaktlærer Arnfinn Danielsen, som sammen med sin kollega Ellen Vesetrud, er ansvarlig for dette prosjektet på Tyristrand skole.

“Dette er et utrolig spennende, engasjerende og nyttig prosjekt som elevene er spesielt begeistret for. Det er underlagt mattematikkfaget og temaet Personlig Økonomi. Standard tilbakemelding fra elevene er at de føler at de endelig lærer noe som de vet at de vil få brukt for”, bekrefter Arnfinn. “Elevene blir inndelt i grupper og trekker hver sin familiesituasjon, med antall familiemedlemmer, yrker og inntekt. Ut fra dette, og noen uforutsette momenter som de blir tildelt underveis, skal de lage et reelt husholdningsbudsjett. Som en del av undervisningen, er vi en dag i banken, hvor elevene for en innføring i temaer som sparing, boligkjøp og forsikring”, kan han fortelle videre. Selv kjenner jeg at det jammen var på tide med en slik praktisk og nyttig læring på ungdomsskoletrinnet.

Jeg skulle selv ønske at vi hadde hatt det samme tilbudet den gang da jeg gikk på skole – for en mannsalder siden… 😉

 

Del gjerne: