Del gjerne:

Ringerike Sykehus feirer i disse dager 50 års jubileum, og mandag var det høytidelig og stemningsfull markering i glasskorridoren, med 100 inviterte gjester tilstede. ”Vår visjon er å bli landets beste lokalsykehus”, predikerte en svært framoverlent sykehusdirektør Per Bleikelia, til en, naturlig nok, begeistret forsamling.

Begeistringen var det også da Astrid Johnsrud fra Sykehusets venner, sammen med Per Bleikelia, endelig kunne avduke maleriet ”Mestring”, signert Thomas Klevjer. En verdig gave fra Sykehusets venner, til et lokalsykehus som har vært der for folket i 50 år.

”Dette har helt klart vært et oppdrag som har betydd mye for meg personlig. Jeg er selv født ved dette sykehuset, blitt far her, vært pasient her, mine barn har vært pasient her og nære familiemedlemmer har vært pasient her – noen alvorlig syke og andre mindre alvorlig. Jeg er dessuten sykehusets nærmeste nabo, en midlertidig løsning som nå har vart i tretten år. Det var derfor med stor glede og ydmykhet, jeg takket ja til dette oppdraget fra Sykehusets venner”, fortalte Thomas etter avdukingen.

per:thomas

collage3

Gjennom flere samtaler mellom Thomas og sentrale personer tilknyttet sykehuset, deriblant Per Bleikelia, ble grunnlaget sakte men sikkert lagt for det budskap som skulle formidles. Det fødes mest barn på sykehuset – de færreste dør der!

Symbolikk og klassiske elementer fra kunsthistorien står sentralt i alle Thomas sine bilder, og ”Mestring” er således intet unntak.

Thomas henter sitt kunstneriske formspråk fra renessansen, med oppmerksomheten rettet mot selve individet, lysets virkning og objekter som gradvis utviskes. Den nyfødte babyen er livets start og tiltrekker seg først oppmerksomheten, deretter følger barnet i sirkelen. Videre fortsetter livsprosessen i en sirkelform, før den mot slutten svinner hen i mørket og evigheten. Her er det selve livet som får stå i sentrum! Det mest iøynefallende i bildet, er allikevel rokkeringen. Sirkelen som symboliserer livets kilde og opprinnelse, representerer også det åndelige prinsipp som er fullkomment og evigvarende. Symbolikken i jenta med rokkeringen kan tolkes på flere måter. En port man går gjennom i en prosess, eller gjentagende øving for til slutt å kunne oppnå mestring. Verken valg av motiv eller symbolikk, er som dere forstår tilfeldig valgt til sted og anledning…

En lang, spennende og intens prosess gikk over i historien for kunstneren selv, idet maleriet ble overlevert og avduket. Nå håper han bare at ”Mestring” kan være til glede og inspirasjon for de pasienter, ansatte og besøkende, som passerer i årene som kommer – på et sykehus med en fantastisk framtid. Kunstverket ”Mestring” signert Thomas Klevjer, kan dere ta i nærmere øyesyn lørdag 21. november, da sykehuset i anledning 50 års jubileumet inviterer til ”Åpen dag”.

Les mer om Thomas Klevjer HER.

thomas 100

Thomas5

Thomas4

Thomas3

Thomas6

thomas1

 

 

 

 

Del gjerne: