Del gjerne:

Den norske turistforening (DNT) er i medvind. Det samme kan trygt sies om vårt eget lokallag, DNT Ringerike. Ikke bare rundet de 10 prosents økning i antall medlemer i 2016, de ligger også høyt på landsbasis når det gjelder antall dugnadstimer sammenlignet med antall medlemmer. “Det er ikke lenge siden vi mente at 2.000 medlemmer var et hårete mål. Nå har vi rundet 2.500”, forteller daglig leder i DNT Ringerike, Vibeke Tjøm.

Etter å ha trasket og gått langs ryddede og oppmerkede stier i en årrekke, bestemte jeg meg for at nok fikk være nok. Nå var min tid kommet for å ta  ansvar og bidra til fellesskapet. Og det er jo såre enkelt. Det er bare å melde seg inn i Den norske turistforeningen!

Selve innmeldingen kan man enkelt utføre på nett. Jeg ønsket meg imidlertid litt ekstra informasjon og tok derfor turen innom kontoret til DNT Ringerike i Osloveien 10. Der ble jeg tatt godt imot av Vibeke og kontormedarbeider Hege Ballari Rindal. I tillegg dukket tidligere styreleder og ivrig medlem, Karsten Lien, opp, klar for å gjøre en innsats. Hver torsdag mellom klokken 16.00 og 19.00 holder kontoret dugnadsåpent, og denne dagen var det altså Karsten sin tur til å ta imot besøkende.

tur1

124 år med lokal turglede

Organisert turglede har en lang og solid historie i Ringeriksregionen. Hønefoss og Omegn Turistforening, nå DNT Ringerike, ble stiftet allerede i 1893 og har arrangert sine populære fellesturer helt siden 1930-tallet. I starten, riktignok, i et noe mindre omfang sammenlignet med dagens aktive lokallag. På midtsidene i medlemsbladet “Skauleisposten”, finner vi to tettskrevne sider med et både innholdsrikt og variert program. Jeg har allerede plottet flere av de inn i kalenderen; skiturer, koietur med dugnad, “Skaurock” på Fønhuskoia, toppturer og kurs i havkajakk. Sistnevte er et relativt nytt tilskudd til programmet, og noe jeg allerede gleder meg veldig til …

tur5

Frivillighet står sentralt i DNT. Foreningen er fullstendig prisgitt den rause dugnadsånden som er å finne blant medlemmene. “Jeg har akkurat sendt inn tallene sentralt på våre loggførte dugnadstimer. Det gjorde jeg med den største glede. 4.800 timer bringer oss høyt på listen på landsbasis. Det er bra på flere måter, siden timeantallet også legger grunnlaget for tildelingsmidler fra sentralt hold”, forteller Vibeke.

“Ordet dugnad ble for få år siden kåret til Norges nasjonalord. Nordmenn har en bevissthet om at slike store og små gjøremål er uttrykk for en egen tradisjon med dype røtter i nasjonalsamfunnet – dette er spesielt for Norge”, sier forskere.

Dugnadsånden er en grunnverdi og bærebjelke i DNT. Dette vet Vibeke og Hege alt om. Som de eneste ansatte i DNT Ringerike, er de avhengig av all den gode støtte og hjelp de kan få. Ialt 20 stiansvarlige sørger for at 350 kilometer til enhver tid er ryddet og merket. Syv koiesjefer, og like mange assisterende koiesjefer, har kontinuerlig oppsyn med de lokale koiene. De har ansvaret for å kalle inn til dugnad og blir alltid møtt med både positivitet og arbeidslyst.

De gode hjelperne kommer også godt med når Vibeke og Hege gang på gang fyller opp en henger med utstyr, for å avvikle turer og ulike arrangementer. “Vi blir stadig overveldet over positiviteten og samholdet som vi opplever. Folk stiller opp gang på gang. Ikke fordi de må; de gjør fordi de har lyst, og for at det er utrolig sosialt. “, forteller Vibeke.

tur3

tur4

Noe av det jeg virkelig gleder meg til, er å legge turer til de lokale koiene. Hele syv koier driftes av DNT Ringerike – fra Grønknutkoia i Holleia, til Storekrakkoia i Vassfaret. Med mitt sylferske medlemskap i DNT Ringerike, blir jeg nå utstyrt med DNTs standardnøkkel. Noen begrensninger blir det riktignok for min del, som deler mine turer med min firbente turvenn. Hunder er nemlig kun er tillatt på et fåtall av koiene. Men for all del – koiene er uansett hyggelige turmål, også for dagsturer.

tur7

Forklaringen på den store økningen i antall medlemmer i DNT, er nok at friluftsinteressen blir stadig sterkere blant den norske befolkningen. I tillegg er det de siste årene blitt satset spesielt på barn og unge. Og det er vel nettopp den økte aktiviteten i Barnas Turlag som har gjort størst utslag lokalt.

Ved å følge utviklingen, og tilføre nyere aktiviteter som kiting og havkajakk på programmet, har de også klart å rekruttere blant ungdommen. Det har resultert i hele 90 prosents økning i antall medlemmer blant ungdom på landsbasis. Dette er en utvikling som de også har notert seg i DNT Ringerike. 

“Jeg tror kanskje at en av de største grunnene til den store økningen i antall medlemmer, er at det nå arrangeres flere lavterskelturer. Det er ikke slik at man må være i toppform, delta på toppturer og ha breførerkurs for å ha glede av et medlemskap i DNT. Her er det plass for og tilbud til alle”, avslutter Vibeke.

Det er i hele tatt mange grunner til å skaffe seg medlemskap i DNT Ringerike. Jeg kan ikke fatte og begripe at jeg ikke har gjort dette før. Men samme det – nå er jeg i gang! Og nå venter både turer og dugnader med DNT Ringerike. Det er rart, men jeg føler en viss barnslig glede av å skulle få være med og male min første røde T ..

Les mer om DNT Ringerike HER

(foto DNT)

tur8

fjell8

Del gjerne: