Del gjerne:

Da har jeg tatt med meg mitt urbane landliv og flyttet ut av hjemmekontoret og etablert meg i kontorfellesskap hos Ringerike Næringsforening (RNF) i Næringslivets Hus, midt i hjertet av Hønefoss sentrum. En ny og spennende fase fylt med muligheter for meg og mitt lille “mediehus”. Med utsikt over det omfattende byggearbeidet på Brutorget, og muligheten til å rusle meg en tur på torget, blir jeg nå inspirert av menneskene rundt meg og det pulserende bylivet. Her byr det seg også stadig nye muligheter for å plukke opp aktuelle saker som fortjener å deles.

Nå trivdes jeg for såvidt godt med å ha hjemmekontoret som min base. Men da jeg var så heldig at denne muligheten bød seg, var jeg ikke et øyeblikk i tvil om at dette var “rett sted til rett tid”.  Jeg kunne jo rett og slett ikke funnet et bedre utgangspunkt for å fange opp og følge med på det som skjer i vår region, enn nettopp i Næringslivets Hus. Motivasjonen og idéen min bak Urbant Landliv er jo nettopp å framsnakke Ringeriksregionen gjennom å presentere næringsliv, varehandel, kunst- og kulturliv, natur- og turmuligheter samt ikke minst menneskene som lever her i regionen.

Ringerike Næringsforening er en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen. basert på medlemskap og allianser med private såvel som offentlige aktører. Her jobbes det kontinuerlig med å skape positiv utvikling både innenfor, og ikke minst på tvers av, ulike bransjer og miljøer, både innenfor privat og offentlig sektor. Administrasjonen i RNF består av daglig leder Jan Erik Gjerdbakken og prosjektleder Linda Moholdt Nordgården. Her finner man også Ringerike Etablerersenter, med sin daglig leder Svein Eystein Lindberg.

Les mer om Ringerike Næringsforening HER

rnf7

Ringerike EtablererSenter

I 2002 tiltrådte Svein Eystein Lindberg en 20 prosent stilling hos Ringerike EtablererSenter, et veiledningssenter eid av Ringerike Næringsforening med økonomisk støtte fra regionens tre kommuner, Ringerike, Hole og Jevnaker samt Buskerud fylkeskommune. Behovet for tilbud om veiledning og kursvirksomhet for nyetablerere, viste seg å være av en slik art, at stillingen raskt ble utvidet til en fulltids daglig leder-stilling. I dag, 14 år senere, har Svein mellom 200 og 300 slike samarbeidssamtaler i løpet av et år, i tillegg til å administrere andre tilbud som etablererkurs, faglige nettverksmøter og coaching, for å nevne noen. Så går du rundt med en gründer i magen, eller rett og slett ønsker en vurdering av et nytt forretningskonsept, så er Svein absolutt rett mann å ta kontakt med. Selv er jeg blant de som har fått god veiledning av Svein, noe som blant annet førte til at jeg nå sitter i kontorfellesskap i et inspirerende og aktivt miljø i Næringslivet Hus.

Les mer om Ringerike Etablerersenter HER

rnf4

Sandra Larsson er en av distriktets unge som gjennom sin tilknytning til Ringerike Etablerersenter har fått hjelp til å starte eget enkeltmannsforetak. Som nyutdannet med bachelorgrad i kommunikasjon og master i medievitenskap ved NTNU, møtte hun, som så mange andre, på uventede utfordinger i overgangen til jobbsøkerfasen. Den initiativrike ungjenta nektet å bli sittende som passiv arbeidssøkende, og hun bestemte seg derfor for å starte sin egen “business”. Med kontorplass i Næringslivet Hus, har hun hatt muligheten til å ta på seg enkeltoppdrag innen foto og grafisk design, parallelt med jakten på drømmejobben. Den jobben har Sandra nå funnet.  Til tross for at hun nå gleder seg til endelig å komme i gang med ny jobb, er det med et viss vemod hun pakker sammen sakene sine i Næringslivets Hus. – Jeg er utrolig takknemlig for både den erfaringen som tiden her har gitt meg, og det nettverket som jeg har fått. Det vil jeg utvilsomt få stor glede av videre, forteller hun.

rnf3

Jeg må jo si at arbeidsdagen min har endret seg betraktelig siden jeg flyttet bloggvirksomheten fra hjemme på “kjøkkenbenken” til kontorfellesskapet i Næringslivets Hus – og da til det bedre!!! Nå er jeg daglig omgitt av “kolleger” som jeg kan henvende meg til og bli inspirert av. Det er en variert og spennende gjeng rundt lunsjbordet når alle de som har kontoradresse Næringslivets Hus er tilstede. I tillegg ser jeg klare fordeler med en “seriøs” kontoradresse med tilgang på blant annet møtelokaler, kopimaskin/ printer og Internett. Men aller mest setter jeg pris på de menneskelige ressursene jeg nå til daglig omgis av. Ikke bare de som jobber her, men også alle de som daglig er innom Ringerike Næringsforening og som representerer ulike deler av det lokale næringsmiljøet. Mine nye omgivelser motiverer meg virkelig …

rnf1

 

 

Del gjerne: