Del gjerne:

På Honerud gård i Åsbygda, lever tre generasjoner Bergsland tett på hverandre – midt i en herlig blanding av skole- og gårdsdrift. Slik har Lise og Halvor Bergsland levd siden de startet opp skoledriften på gården i 1979. I dag er de så heldige å ha datteren Stine og svigersønnen Lars, også de begge lærere, samt deres tre barn boende sammen med seg på gården. Honerud har vært i familen Bergslands eie siden Halvors bestefar kjøpte den som en investering i 1920. I 1940 overtok Halvors foreldre, mens Halvor og Lise selv overtok i 1977. Allerede to år senere, samme år som deres datter Stine ble født, var skoledriften på Honerud gård et faktum. På bildet over har Lise og Halvor lagt inn en ørliten hvil på låvebrua, sammen med svigersønnen Lars og yngste barnebarnet Imre.

Det er virkelig en helt unik følelse å komme kjørende inn på tunet på vakre Honerud gård. Her beiter hestene side om side med sau og lam, mens familien Bergsland, lærere og elever er travelt opptatt med sine ulike arbeidsoppgaver. Datteren Stine kommer svingende inn på låven iført klatreutstyr, etter å ha tilbragt dagen på klatretur sammen med elever fra Friluftsgruppa. Resten av gjengen er naturlig nok er mest opptatt av den pågående lamminga. Til tross for den hektiske aktiviteten, hersker det en befriende ro over livet på Honerud …

Søndag 8. mai arrangeres det åpen familiedag på Honerud gård i Åsbygda kl 11.00-15.00, en opplevelse dere ikke bør gå glipp av. Da vil dere få muligheten til å hilse på de små nyfødte lammene eller en tur rundt på tunet med hestene. Ta med niste og nyt den rundt bålet i gapahuken eller på benkene under tuntreet. Det serveres kaffe og saft til barna.

lam16

lam18

Det knytter seg naturlig nok stor spenning til de hektiske vårukene når lammingen foregår. Livet utenfor sauefjøset stopper litt opp når familien Bergsland jobber “skift” på lammevakta. Bonden selv rigger seg godt til med strandstolen i fjøset hvor han har full kontroll over tilstanden til de vordende “saue-mammaene”. Når det hoper seg opp med fødsler og flere av søyene trenger bistand fra “jordmor-Lise”, er det godt å kunne ha med seg de engasjerte elevene fra Gårdsgruppa, som mer enn gjerne bidrar både som medhjelpere og “heiagjeng”.

Mye står på spill, og komplikasjoner kan oppstå under lamminga. Det er slettes ingen selvfølge at alt går bra. Denne dagen måtte Lise hjelpe et stakkars lam som hadde satt seg fast og måtte vendes før det kunne komme ut, mens et annet måtte trekkes ut ved hjelp av rå kraft. Stille observerte jeg hvordan de to rolig og rutinert sørget for at både lam og søyer ble tatt godt vare på. Det er godt å være både sau og lam på Honerud..

lam10

lam2

lam3

lam1

lam4

Heldigvis gikk alt bra denne dagen, og flere velskapte vakre Nordmarka-lam så dagens lys på Honerud gård. Selv var jeg overlykkelig og ærbødig over å kunne oppleve magien rundt det å ta imot fem små og velskapte “Lambi-lam”.

Koppelamene er naturlig nok populære blant elevene, hvilket jeg forstår godt. Morsfølelsen kom veltende over meg, der jeg satt i halmen med tåteflaske og ett døgngammelt lam på fanget. Lysten til å ta det med hjem meldte seg straks, men etter å ha kastet et blikk på sauene rundt, falt tanken bort umiddelbart…

NORDMARKALAM

Etter noen uker på kulturbeite rundt gården, flytter flokken ut til de frodige skogsbeitene i Nordmarka. Der får de beite rundt rundt hele sommeren, noe som gir kjøttet en særskilt, god smak. Til høsten er nok en gang spennende tider. Da er det sauesanking og dyrene skal telles. Ulven har dessverre vist seg å være en stor trussel, også for Nordmarkalammene, så i år har de fire sauebøndene i Nordmarkalam forberedt en felles, forsterket beredskapsplan.

Tilbake på gården blir slaktelammene håndplukket. Disse får ikke kraftfôr og er derfor å regne som et særlig rent produkt. Med vestlandsblod i årene, er jeg spesielt glad i lammekjøtt. Etter nå å ha oppdaget Nordmarkalam, har jeg nå sikret meg lokalt lammekjøtt til høsten. Slik er det å være lokalpatriot. Du kan få kjøpt et helt Nordmarkalam stykket etter eget ønske, og jeg har allerede en god idé om hvordan jeg vil ha mitt levert!

lam15

lam14

lam6

lam12

Både Lise og Halvor er begge lærerutdannet, i tillegg til at Lise også er spesialpedagog. De to møttes da de begge jobbet på Beitostølen Helsesportsenter. Der et er det fokus på nettopp aktivitet og deltakelse hvor man ser muligheter fremfor begrensninger. Det falt de to derfor helt naturlig å starte det alternative undervisningstilbudet hjemme på gården. Her kan de sammen med resten av lærerteamet tilby et opplæringstilbud tilrettelagt for de elever som av ulike årsaker ikke finner sin plass i “normalskolen”. Undervisningen er basert på å overføre ansvar til elevene gjennom praktisk læring. I løpet av skoleåret skifter alle elevene mellom å delta i de fire ulike gruppene, Gårdsgruppe, Skoggruppe, Hestegruppe og Friluftsliv.

Siden starten i 1979, er det mange ungdommer som har hatt stor glede, og nytte av å kunne bytte ut deler av den tradisjonelle skolegangen med en mer praktisk tilrettelagt undervisningsform på Honerud. Da dette undervisningsinstilbudet stod i fare for å bli lagt ned i 2015, var det mange tidligere elever som engasjerte seg og ga uttrykk for hvor vesentlig dette undervisningstilbudet hadde vært for både utvikling og mestringsevne.

Halvor pensjonerte seg fra lærerstillingen for et par år siden, og han er i dag fulltids bonde i tillegg til en del organisasjonsarbeide. Men som ha selv uttrykker det, “selv om skolen og gårdsdriften er to adskilte deler, er det klart at jeg fortsatt engasjerer meg i elevene og tar de med i det praktiske arbeidet som skal utføres. Det hele går egentlig litt av seg selv. Det har vel blitt en livsstil for Lise og meg etter 37 år med skoledrift på gården, selv om vi alltid har vært veldig klare på å sette grenser mellom privatlivet og skolen”.

Med datter og svigersønn, som er både lærer- og spesialpedagogutdannet, boende på gården, får vi både håpe og tro at skoledriften er sikret i mange år fremover. Behovet er, og vil alltid være, der. Tusen takk til Lise og Halvor som tok i mot meg og lot meg få oppleve en spennende, hyggelig og praktisk rettet skoledag på Honerud gård!

lam5

lam8

lam13

lam9

Del gjerne: