Del gjerne:

Hvert år til jul auksjonerer billedkunstner Karianne Gruer Torp bort ett av sine vakre landskapsmalerier på Urbant Landliv – til inntekt for et veldedig formål. I år går salgssummen, ikke helt tilfeldig, uavkortet til hjerteavdelingen på Ringerike sykehus.

Gjeldende bud: Kr 18.000,- 

Maleriet “Høstfiske ved Øyangen” har målene 150×100 cm og har en galleripris på kr 26.000,-

Torsdag 14. desember klokken 16.00-18.00 har Karianne åpen dag i sitt atelier. Der vil maleriet være utstilt.

Kunstauksjonen vil bli avsluttet Nyttårsaften 2017 kl. 12.00.

GI BUD  på  trude@urbantlandliv.no  (alle bud vil bli behandlet konfidensielt)

Fanger stemninger – ikke bare motiver

Karianne har begeistret mange med sine vakre og stemningsfulle naturskildringer. Fra fjell til hav, i skog og mot fjord – motivene er alle inspirert av kunstnerens selvopplevde vandringer i storslått og uberørt, norsk natur. Hun har sitt atelier i en gammel ombygd låve hjemme i Åsa, hvor hun jobber tett på naturen. Hennes unike sans for farger og evne til å fange lysets magi, gjør at man enkelt kan identifisere seg med bildene hennes.

Det er godt å la blikket hvile på bildene til Karianne. Fargene blander hun selv, gjerne ispedd sand og stenmel. Dette gir et rustikt uttrykk som bringer naturen tilbake til lerretet. Karianne har deltatt på flere utstillinger i tillegg til egne separatutstillinger. Februar 2018 blir nok et høydepunkt for Karianne. Da sender hun sine arbeider til Paris og Sjømannskirken, for sin første separatutstilling utenfor landets grenser.

– Motivet “Høstfiske ved Øyangen” kom til meg da jeg hadde med min far på “skauen”, etter at han var blitt frisk etter hjerteinfarktet. Plutselig fikk jeg se ham stå å “meite” (fiske med mark) i vannkanten, i høsttåka. Det var et motiv som jeg ikke behøvde å ta bilde av – det satte seg godt på netthinnen. Det at det er nettopp dette motivet som nå auksjoneres bort, er ingen tilfeldighet.

I de aller beste hender

Tidligere i år ble nemlig Kariannes far rammet av hjerteinfarkt. Han ble umiddelbart fraktet til Ringerike sykehus, hvor han raskt fikk livreddende behandling. Dette gjorde naturlig nok et uslettelig inntrykk på både Karianne og resten av hennes familie. Inntrykk gjorde også den måten hennes far ble tatt i mot på sykehusets hjerteavdeling – både medisinsk og medmenneskelig.

– Vårt  møte med Ringerike sykehus ble overraskende nok positivt, selv i en vanskelig situasjon. Vi forstod raskt at han var i de aller beste hender, og det hele opplevdes som langt mindre farlig i møte med dette profesjonelle teamet, minnes Karianne. – Og det var ikke bare pappa som ble tatt godt vare på, det samme gjaldt også for oss pårørende. Jeg vet at det er mange som opplever akkurat det samme som det vi gjorde, og som har fått samme gode mottakelse og behandling. Det er derfor med stor glede jeg nå ønsker å vise min takknemlighet ved å kunne gi noe tilbake til hjerteavdelingen ved Ringerike sykehus og alle de flotte menneskene som jobber der.

Gjensidig takknemlighet

Det er først når vi virkelig trenger det, at vi forstår hvor heldige vi er – vi som er tilknyttet et lokalsykehus med akuttfunksjon. Ringerike sykehus har spesialister i generell kirurgi, gastro-enterologisk kirurgi og urologi, ortopedi, indremedisin, kardiologi, onkologi samt gynekologi. Det er en betryggende tanke som ikke er alle forunt.

Denne uken fikk Karianne et varmt gjensyn med de ansatte ved medisinsk avdeling/ hjerteavdelingen ved Ringerike sykehus. Avdelingsoverlege Oddmund Andreas Nestegard, seksjonsleder Gunn Frydenberg og sykepleierne Hilde Solstad, Bjørg Myrengen og Laila Nyhuus Bondehagen tok alle godt i mot oss.

Nestegard kunne tale for hele avdelingen da han uttrykte stor takknemlighet. – Vi er alle her både ydmyke og svært takknemlige for denne fantastiske gaven, Karianne; i tillegg til at vi også er veldig glade for å høre at det går så bra med din far. For at vi som jobber ved denne avdelingen til enhver tid skal kunne yte pasientens beste, er vi opptatte av å trene på ulike akuttsituasjoner. Vi tenker derfor at denne pengegaven skal gå til blant annet anskaffelse av nytt utstyr til dette formålet.

Dette er hjerteavdelingen ved Ringerike sykehus

Hjerteavdelingen er underlagt Medisinsk avdeling, og den består av tilsammen to “Hjertetun” med 18 av totalt 60 sengeplasser på hele avdelingen. I tillegg til akuttbehandling, foretas det her de aller fleste polikliniske undersøkelser og kontroller, slik som registrering av rytmeforstyrrelser, EKG-arbeidstest og døgnregistrering av EKG, ultralyd av hjertet samt blodtrykksmålinger for å nevne noe.

Flere av sykepleierne på avdelingen har spesialutdannet seg til hjertesykepleiere ved Ringerike sykehus. – Dette er noe vi også er veldig stolte av her på sykehuset; det å kunne tilrettelegge for, og bygge kompetanse, forteller Nestegard.

Ved Ringerike sykehus er det også tilbud om hjerteskole, et tverrfaglig rehabiliteringstilbud for hjertepasienter. Målet er å bidra til at de som har fått en hjertesykdom og deres pårørende, både skal få en tryggere hverdag samt føle seg bedre rustet til å ta vare på egen helse. Kurspakken inneholder trening og undervisning to dager i uken over seks uker. Involverte faggrupper er lege, sykepleier, fysioterapeut, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, farmasøyt og brukerrepresentant fra LHL. Dette er også ett av tilbudene som finnes ved Hallingdal sjukustugu, som er underlagt Ringerike sykehus.

Så da kjære venner, er det bare å legge inn bud. Du har mulighet til å få et vakkert maleri signert Karianne Gruer Torp i eie og samtidig støtte en særdeles god og viktig sak lokalt i Ringeriksregionen.

 

Del gjerne: