Del gjerne:

Studentene var i klart overtall da Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Ringerike Næringsforening (RNF) onsdag morgen inviterte toppkandidatene i Buskerud til valgduell på Høgskolen Sørøst-Norge. Åtte partier stilte med sine representanter, klare til å tale og forsvare sine kampsaker. Valgdebatt tema var: Hvordan skape vekst og flere arbeidsplasser i Ringeriksregionen? Et tema som man skulle tro interesserte bredere kun 12 dager før vi skal gå til valgurnene. Det er nemlig ikke tvil om at resultatet i kommende Stortingsvalg vil kunne gi utslag i det store essensielle spørsmålet; vil byggestart på Ringeriksbanen i 2021 bli en realitet?

Lite overraskende åpnet debatten med Ringeriksbanen og ny E16 – nok en gang. Like lite overraskende var det at det i disse valgtider ble gitt lovnader og forsikringer over en lav sko fra samtlige åtte partier …

Skråstreken er fjernet

Samferdsel stod øverst på sakslista og den som var først ute, var Frps Jon Helgheim. Han gikk, ikke overraskende, langt i å bekrefte opprettholdelse av Regjeringens lovnad om at byggestart på parallellprosjektet vei/ bane ville gå som planlagt i 2021. Dermed fjernet har all forvirring rundt Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens uttallelser i Ringerikes Blad om planlagt anleggsstart i 2021/2022. “Skråstreken er fjernet. Oppstart i 2021 ble fastslått da NTP (norsk transportplan) ble vedtatt”, lovet Helgheim.

Lovnader og store ord

Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, fulgte opp med en påminnelse om at Høyre hadde vært pådrivere til å få skråstreken fjernet og dermed opprettholde 2021 som anleggsstart. Han mente at samferdselsministerens utsagn nok var en misforståelse basert på et gammelt notat. “Buskerudbenken står samlet. Regjeringen har forpliktet seg til byggestart i 2021, det holder vi fast ved” fastslo Helleland.

Krfs representant Jostein Rensel er ekte Hønefoss-gutt og har selv gledet seg til Ringeriksbanen så lenge han kan huske. Han kunne forsikre om at Krf fullt ut støttet paralelloppdraget Ringeriksbanen/ny E 16. Han beroliget også forsamlingen med at Krf ikke jaktet nye konstellasjoner, men går til på valg på et fortsatt borgerlig regjeringssamarbeid med Erna Solberg som statsminister.

Også Aps Anne Sandum forsikret om at spaden for Ringeriksbanen skal i jorda i neste stortingsperiode, det vil si senest 2021, selv ved et regjeringsskifte. Det er viktig at prosjektet er iverksatt før NTP skal rulleres i 2021. Skjer ikke det, kan prosjektet fort falle ut fra planen, mente Sandum.

Det ble til tider mye snakk om årstall og skråstreker inntil SVs representant Gotfred Rygh minnet om at det kanskje var på tide å slutte med å kaste årstall og se det hele i et større perspektiv. Han ble dermed den eneste som i debatten minnet om at Ringeriksbanen også må sees i sammenheng med en times forkortelse av reisetiden på Bergensbanen mellom Oslo og Bergen.

Trussel for Ringeriksløsningen

MDG er det eneste partiet som ønsker å splitte opp fellesprosjektet vei og bane. Det vil i praksis bety å starte helt på nytt med en ny planprosess. De ønsker en løsning med å ruste opp eksisterende E16 og finne ny trassé til Ringeriksbanen. Stortingskandidat i Buskerud for MDG, Ståle Sørensen, var forøvrig den eneste som benyttet anledningen til å dele ut valgkamppropaganda etter endt debatt. Hvor mange som takket ja er imidlertid uvisst …

Sps Per Olaf Lundteigen skjøt fra hofta i kjent stil og varslet både bråk og utsettelser dersom ikke nødvendige miljø- og jordvernhensyn blir tatt. Han er imidlertid grunnleggende positiv til prosjektene, i motsetning til MDG.

Formueskatt og investeringvilje

Nå er det nokså begrenset hvor mye en 60 minutters valgdebatt (pluss litt overtid) kan bringe av oppvekkende nyheter og. Tema kunnskap ble kun såvidt touchet, før eiendomsskatt og formueskatt ga nytt liv til debatten.

Hotelleier og driver, Tord Moe Laeskogen, ga tilhørerne en grundig innføring i hvorledes formueskatten påvirker konkurransesituasjonen til Sundvolden Hotel som privateiet og drevet hotell. I dag utgjør dette 30-40 kroner per gjestedøgn, sammenliknet med større og utenlandske aktører som er fritatt for denne skatten. For min del ble dette svært oppklarende og debatten dreide over hvordan denne dette på generelt grunnlag vil kunne påvirke investeringsvilje  og nyetableringer i regionen.

Varaordfører i Hole kommune, Elisabeth Klever, jobber som oppdragsleder, Ringerike ved Høgskolen i Sørøst-Norge ved siden av sitt politiske arbeide, og var således på hjemmebane under onsdagens valgdebatt. At eiendoms- og formueskatt ble såpass fremtredende i dagens debatt, synes hun var både belysende og betimelig og kunne konstantere at nettopp eiendomsskatt på “verk og bruk” og produksjonsutstyr, ligger høyt oppe på Høyres agenda.

Næringsutviklingssjef i Ringerike Utvikling, Pelle Gansgeskar, smilte godt etter dagens debatt. Temaet Hvordan skape vekst og flere arbeidsplasser i Ringeriksregionen passet ham naturlig nok som hånd i hanske. Blant annet er spørsmålene rundt formue- og eiendomsskatt noe som står svært sentralt i arbeidet med næringsutvikling i Ringeriksregionen.

Oppmøte på Ringerike var noe av det bedre Jon Helgheim fra Frp hadde opplevd så langt på “valg-turneen” og så seg derfor godt fornøyd med debatten.

Selv er han lett synlig på veien i valgkampinnspurten, med sin høyst personlige valgkamp-bil. “Men aller mest fornøyd er jeg med nummerskiltet. Det er nok noen hos AVIS Bilutleie som har hatt en ekstra morsom dag på jobb da de bestilte denne for oss”, konkluderte Helgheim med et ironisk glimt i øyet.

 

Del gjerne: