Del gjerne:

Nå er det ikke lenger noen grunn til å tvile – Hønefoss by og menighet er endelig i ferd med å få sin kirke tilbake. Og i takt med at “Himmeltrærne” stiger, om ikke inn i himmelen, så i all fall opp mot den, stiger også forventningene og nysgjerrigheten. Stålkonstruksjoner har gradvis steget opp over kanten på det massive gjerdet som omkranser den tidligere branntomten. Endelig kan vi se konturene av kirkens karakteristiske, monumentale og imponerende takkonstruksjon. Men hva skjer på innsiden?

Jeg fikk gleden av å bli med kirkeverge Kjetil Gjærde og “betongbas” Morten Lindal fra OBAS på “innsiden” av det nye kirkebygget. Da først fikk jeg virkelig forståelsen av hvor mektig og imponerende dette bygget egentlig er. Jeg er ikke et øyeblikk i tvil – jeg likte det som jeg så! “Vår ideologi har vært å skape en kirke nær Gud, menneskene og byen. Det føler vi at vi i aller høyeste grad har lykkes med”, forteller Kjetil.

kirke2

kirke14

kirke1

Takkonstruksjonen, med sine 14 meters takhøyde i selve kirkerommet, gir absolutt en følelse av å strekke seg opp mot himmelen. På utsiden vil klokketårnet rage 20 meter over bakken. Kirketorget, med sin glassfasade, gjør at man herfra får utsyn mot byen og omvendt, noe som gir rom for “mingling”. Her og i kjellerens storsal, kan folk samles i ulike anledninger, også utenom det seremonielle. Joda – kirkebygget er så absolutt forenelig med grunntanken.

Det er nå snart syv år siden byens vakre kirke fra 1862 brant ned til grunnen. Nærmere bestemt 26. januar 2010. Kunne vi velge, ja, så ville vi vel alle ha ønsket vår gamle kirke tilbake. Men det lar seg ikke gjøre, det gjør det heller ikke å bygge et gotisk kirkebygg i 2016. Derfor stiller jeg meg bak dem som heier og nå ønsker vår nye kirke velkommen. Et arkitektonisk vakkert samtidsbygg. En syv-dagers-kirke med uendelige muligheter, ikke bare en seremonikirke.

kirke16

kirke3

kirke12

Det første man møter i det man trår innenfor dørene, er kirketorget. En moderne café-lignende møteplass med utsikt til Hønefoss sentrum. Størrelsen og utformingen åpner også for muligheter for både minikonserter og foredrag. Sentralt i rommet står de majestetiske trappene som fører opp til selve kirkerommet.

Til tross for at bare skjelettet er på plass, var det ikke vanskelig å fornemme følelsen av hvordan utformingen av det 450 kvadratmeter store kirkerommet kommer til å se ut. Når det gjelder kravene til kirkelige nybygg, så sier disse at det skal være plass til 10 prosent av menigheten, med en øvre grense på 500. Fleksible løsninger som foldedør til tilstøtende dåpssakristi og søndagsskolerom, gjør at en ny kirke innfrir disse kravene.

kirke18

 

kirke15

Det har i lengre tid pågått spekulasjoner om utsmykningen av det nye kirkebygget. I og for seg vitner dette om engasjement, noe man må anse som positivt. Det er imidlertid nå gjort klart at det er den engelske glasskunstneren Peter Sutton, bosatt i Trondheim, som vil stå bak utsmykkingen av fondveggen bak alteret på det opphøyde korpartiet.

Når det gjelder de liturgiske møblene som alter, prekestol og døpefont, så vil disse bli formgitt av den norske billedhoggeren og samtidskunstneren Julia Vance. Selve dåpsfatet i sølv er imidlertid, sammen med alterkalkene, de eneste og desto mer kjærkomne restene etter brannen. Vår lokale og høyt verdsatte gullsmed Fridthjof Jørgensen har lagt ned mye arbeide i å redde og restaurere sølvskattene som til alt hell “overlevde” brannen.

kirke7

kirke10

Kirkebygget, bestående av tre etasjer, vil som sagt bli en syv dagers aktiv og allsidig kirke og arbeidsplass. I tillegg til kirketorget, består første etasje av kjøkken, 16 kontorer, samtalerom og aktivitetsrom. Det vil si at kirkekontoret i Storgata 11 i 2017 vil være historie.

Men nye Hønefoss kirke vil først og fremst bli folkets kirke. I kjelleren blir kirkens storsal. Her vil det bli mulighet for å leie lokaler til blant annet minnestunder og konfirmasjoner. Vårt lokale gospelkor, som stadig rekrutterer nye ungdommer, kan også her glede seg over nye velegnede øvingsmuligheter. Det er med andre ord mange ulike grupperinger som kan glede seg til at Hønefoss kirke sensommer/ høst 2017 åpner dørene for sin menighet.

kirke11

Det er utvilsomt en stor og ansvarsfull oppgave som menighetsrådet og fellesrådet har hatt gjennom hele prosessen med å få reist et nytt kirkebygg. Meningene har vært mange og diskusjonene lange. Ikke så rart kanskje, når et bygg i hundre millionersklassen skal prosjekteres og bygges, dels med kommunale midler. Et moderne nybygg som skal erstatte en folkekjær kirke som stod i 148 år, og således har en sentral rolle i byens historie.

Nå er imidlertid kanskje tiden inne for å se fremover. Beslutningene har falt, bygget er i ferd med å reise seg og Hønefoss by er i ferd med å få sin kirke tilbake. Jeg respekterer og forstår at det finnes mange meninger rundt bygget. Men jeg våger allikevel å håpe at vi alle nå kan glede oss over at Hønefoss kirke endelig blir gjenreist, etter seks “kirkeløse” år. Samtidig både håper og tror jeg at vår nye, moderne kirke vil kunne tiltrekke seg nye og ikke minst yngre besøkende til et åpent og inkluderende Guds hus.

 

kirke17

 

 

Del gjerne: