Del gjerne:

Forsidefoto: Klikk.no

Dette er stort – dette gleder jeg meg til! Sist statsminister Erna Solberg besøkte Hønefoss, var onsdag 14. august 2013, og jeg husker det godt. Den gang var hun ”kun” en statsministerkandidat på sjarmoffensiv i valgkampen. Med kledelig bergensk ubeskjedenhet, serverte hun, med stor overbevisning, følgende valgløfte; ”Hvis vi kommer i regjering, skal vi bevilge penger til planlegging av både E16 og Ringeriksbanen, og hun nevnte samtidig at partiet mener OPS-prosjekt (Offentlig-privat samarbeid) er en god løsning for begge prosjektene.

Etter regjeringsskiftet i 2013, ga Samferdselsdepartementet Jernbaneverket i oppdrag å legge fram et oppdatert beslutningsgrunnlag for Ringeriksbanen. På grunn av den tette koblingen mellom vei og bane på denne strekningen, ba departementet om at Jernbaneverket og Statens vegvesen skulle vurdere de to prosjektene i fellesskap.

 

erna2

Foto: Frode Johansen / Ringerikes Blad

Søndag 30. august 2015 var Erna Solberg tilbake i vår region – denne gang på Sundøya som statsminister med følgende erklæring; ”Vi starter igangsettelsen av Ringeriksbanen og nye E16. Kanskje rekker vi byggestart allerede i 2019”. Vi må vel med dette kunne slå fast at statsministeren har innfridd sine valgløfter, gitt under valgkampen i 2013, på minst ett punkt!

Torsdag 3. mars er altså statsminister Erna Solberg igjen å finne i Ringeriksregionen. Denne gang for å delta på den første Øst-Vest-Konferansen på Klækken Hotel, et samarbeidsprosjekt mellom revisjonsselskapet BDO, Ringeriksløsningen, Rådet for Ringeriksregionen (bestående av de tre kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker), Nye Forum Bergensbanen, Vossaløysinga og Ringerike Næringsforening. Fokus være den samfunnsøkonomiske nytten Ringeriksbanen og ny E 16 Sandvika – Hønefoss vil gi. Og som det fremgår av navnet Øst-Vest-Konferansen, vil også videre planer for hele strekningen Oslo-Bergen bli presentert.

Foruten statsministeren, deltar en rekke sentrale foredragsholdere. Spesielt imponert er jeg over at både jernbanedirektør Elisabeth Enger og vegdirektør Terje Moe Gustavsen sine navn står på listen – i tillegg til statsministsrens. Med andre ord – de mest sentrale personene i prosjektet, Ringeriksbanen og nye E16 vil bli å finne på Klækken Hotel denne dagen. Og det faktum at Arne Hjeltnes skal være konferansier, gjør ikke mine forventninger til dagen noe mindre…

Konferansen er åpen for alle, og personlig var jeg ikke sen om å melde meg på. Jeg må innrømme at jeg også har en viss forventning til paneldebatten med våre egne lokale representanter Jan Erik Gjerdebakken, daglig leder i Ringerike Næringsforening, Terje Dahlen, utviklingsdirektør AKA, Haakon Tronrud, eier/ adm. direktør i Tronrud Gruppen, Ola Tronrud, eier av Tronrud Engineering og selvsagt vår egen ordfører Kjell B. Hansen. De muligheter som vår region er gitt er formidable. Det er faktisk litt vanskelig å fatte det store og hele bildet. Nå gjelder det bare å forvalte det på en god måte, og jeg forventer at denne dagen således vil gi oss mange svar…

Selv vil jeg fortsette å bidra, gjennom Urbantlandliv.no, med å framsnakke Ringeriksregionen, og spre det glade budskap om hvilke fantastiske mulighet det gir å bo her. Den utelukkende positive responsen som jeg hele tiden mottar, i form av mange følgere og positive tilbakemeldinger, forteller meg om en stolt region i rivende utvikling. Vi har mye å være stolte av – og være villige til å dele…erna1

nho

Foto: NHO

Del gjerne: