Del gjerne:

Foto: Illustrasjon HNO

Ringeriksbanen og ny E16 mellom Sandvika og Hønefoss SKAL nå bygges.

Det har Regjeringen besluttet og bekreftet – Halleluja!!!

Allerede i 2019 starter byggearbeidene, og i 2024 skal de første passasjerene kunne kjøpe billett til første avgang for det nye InterCity-toget som skal bruke snaue halvtimen på strekningen Hønefoss-Oslo. Det er ikke lengre reisetid enn mange i dag bruker på å dra fra den ene siden av Oslo til den andre.

Med Ringeriksbanen og ny E16, vil Ringerike bli en integrert del av Oslo-områdets bo- og arbeidsmarked. Som følge av dette, forventes det en betydelig befolkningsvekst i Ringeriksregionen i årene fremover. Både kommunene og næringslivet regner med at innbyggertallet i Hole, Jevnaker og Ringerike, kommuner som i dag er ca. 43.000, vil kunne bli hele 100.000 midt i dette århundret.

Regionen vår har gått på mange smeller de siste ti-årene. Dramatiske nedleggelser av alle militærleirene og hjørnestensbedrifter, har ikke akkurat bidratt til en optimistisk fremtidstro i distriktet…

Det er derfor en betydelig og etterlengtet optimisme vi nå står ovenfor. Næringslivet planlegger å investere flere milliarder kroner i nye arbeidsplasser de nærmeste årene, boligutbyggerne er i full gang med å forberede befolkningsveksten som kommer, og Ringerike kommune fokuserer mer og mer på å kunne tilrettelegge for veksten.

Og alt dette er bare starten…

Alle disse positive effektene og hvor dette vil ende, er for de fleste av oss i dag vanskelig å oppfatte omfanget av…

Hva vil dette virkelig bety for Hønefoss som by, for utviklingen av Hønefoss sentrum, for kommunens tilbud til befolkningen som fortsatt er “Robekk-preget”, for næringslivets muligheter til å etablere nye arbeidsplasser, for fritids- og kulturtilbudet og så videre?

For DEG og MEG i hverdagen!

Selv om enkelte helt sikkert er bekymret for denne utviklingen, de store forandringene og alle de nye menneskene, håper jeg virkelig at det store flertallet vil hilse “nye” Ringerike velkommen.

Jeg er i allfall klar!!!

Så nå må regionen og alle vi som bor her spesielt, bruke all vår energi på å se og utnytte alle de fantastisk, spennende mulighetene vi har foran oss.

Nå er tiden inne for å legge bak oss alle hypotetiske problemer i forhold til fremtiden og hilse endringene velkommen…

Del gjerne: