Del gjerne:

“Før var det bare hjemmelaget kringle og gratis brennevin som kunne samle så mange mennesker – men nå er det altså samferdsel …”, spøkte konferansier Arne Hjeltnes, og siktet til at 260 deltakere hadde funnet veien til gårsdagens Øst-Vest-konferanse på Klækken Hotel. Selv utropte Hjeltnes seg som en stor tilhenger av Ringeriksbanen. “Det er én veldig god grunn til å bygge Ringeriksbanen, og det er at folk kan komme seg raskere til Voss”,  konstaterte den munnrappe vossingen.

Samferdsel, og da spesielt vei og bane, var altså hovedtema på den historiske konferansen. Hva kunne vel da passe bedre, enn det store snøfallet som synliggjorde en tidvis strevsom hverdag på E16 over Sollihøgda for fylkesordfører, vegdirektør, jernbanedirektør og ikke minst statsminister!

sollihøgda

Foto:nrk.no

Som første foredragsholder, kunne ordfører Kjell B. Hansen stolt synliggjøre at Ringeriksregionen gjør mer enn å snakke om vekst – den er i aller høyeste grad allerede godt i gang med å forberede seg til dette. Områder som Tandberglia, Krakstadmarka, Øya og Benterud ble trukket frem som konkrete boligprosjekter, og Eggemoen og Hvervenmoen som store satsingsområder for videre næringsutbygging.

Samhandling viste også jernbanedirektør Elisabeth Enger og vegdirektør Terje Moe Gustavsen i sin felles presentasjon. Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss vil være et felles prosjekt mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen, og de har ansatt Morten Klokkersveen som prosjektdirektør. Hans ansettelse bekrefter nok en gang at ting virkelig er i gang med å skje.

På lokalt plan er det helt klart reisetiden Oslo-Hønefoss som naturlig nok får størst oppmerksomhet. Enger og Gustavsen ga imidlertid et mer helhetlig og overordnet bilde, som gjorde det klart at viktige temaer som klima, miljø og trafikksikkerhet på veg, er sentrale faktorer som ligger til grunn for planen.

Som det ligger i navnet Øst-Vest-konferansen, var det en helhetlig samferdselsplan mellom Oslo i Bergen som ble presentert. I det ligger også utbygging av bane med dobbelspor, samt to- og firefelts møtefri vei mellom Arna og Voss – i tillegg til Ringeriksbanen og ny E16 Skaret-Hønefoss. “Musikk i mine ører”, uttrykte Arne Hjeltnes.

Nils Akselberg fra Vossaløysinga mente at Hønefoss og Voss kunne ses på som tvillinger på hver sin side av fjellet. “Voss og Hønefoss står på mange måter ovenfor samme utvikling, nemlig “halvtimen som endrer alt”. “Mange store og spennende utviklingsprosjekter står på trappene på Voss, og optimismen begynner å rasle…”, fortalte Akselberg.

veg1

“Gratulerer med den best besøkte konferansen jeg har deltatt på. De sier at 80 deltakere er bra. Her er det full sal med 260 deltakere, så det beviser at folk i regionen her er engasjert”, bekreftet en tydelig imponert fylkesordfører Roger Ryberg. “Jeg må jo si at det er et tålmodig folkeslag her oppe. Selv etter å ha ventet på denne banen i 150 år, møter så mange blide optimister opp. Derfor ble jeg både glad og lettet da Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss stod merket som bundne forslag som skal prioriteres i Nasjonal Transportplan (NTP) som ble lagt frem denne uken.”

Ryberg benyttet samtidig muligheten til å skryte av det politiske arbeidet som er lagt ned i Ringeriksregionen. “Det er fullt på andre siden av Oslo, mens vi på denne siden av Sollihøgda har både plass og mulighet til å doble innbyggertallet”, avsluttet han.

Selv om Øst-Vest-konferansen kunne skilte med en imponerende taleliste, var det ikke tvil om at forventningene var spesielt store til at statsminister Erna Solberg skulle innta talerstolen. Selv må jeg innrømme å ta meg selv jevnlig i å kikke på klokken og telle ned til dagens høydepunkt. Og et kvarter før tiden entret en smilende blid statsminister salen og hilste på den lokale ordførertrioen og andre sentrale personer.

veg2

“Jeg kunne sagt mye om både Nasjonal Transportplan og samferdsel i et makroperspektiv, men når det kommer til stykket, så er det vår egen vei vi alle er opptatt av. Derfor er det E16 og Ringeriksbanen, et 150 år gammelt politisk etterslep, jeg skal snakke om her i dag”, åpnet statsministeren med. Hun benyttet samtidig anledningen til å rose regionen for den måten de har jobbet på for å få gjennomslag for ny vei og bane.

Osloregionen trenger avlastning. Det er derfor viktig at vi kommer i gang med byggingen av Ringeriksbanen i 2019 bekreftet statsministeren, som selv håper å kunne ta toget til Hønefoss i 2024. “Samferdselspolitkk har dessverre alltid vært preget av hestehandel, så etter 150 års venting, fortjener dere nå at Ringeriksbanen og nye E16 blir en realitet”, bekreftet Erna Solberg. Denne lovnaden utløste umiddelbart både trampeklapp samt et unisont lettelsens sukk i salen.

veg4

Det ble både lystig og humørfylt da representanter for lokale gründere og  næringsutviklere slapp til avslutningsvis. Ola Tronrud, gründer og eier av Tronrud Engineering, har i dag tilsammen ca. 500 ansatte og håper at flere industri- og teknologibedrifter vil kunne etablere seg på Eggemoen i snarlig fremtid.

Utviklingsdirektør i AKA, Terje Dahlen, fortalte om stor interesse for etableringer, også blant nye aktører i regionen. Allerede i nærmeste fremtid åpner 20 000 kvadratmeter varehandel på Hvervenmoen, og det vil da være 2.500 arbeidsplasser der. Dette er et tall som AKA mener vil kunne dobles i nærmeste fremtid.

Haakon Tronrud, eier av Tronrud gruppen, har konsentrert seg om utvikling innefor bygrensa, for å kunne sikre ønsket utvikling i Hønefoss sentrum. I tillegg til de prosjekter som allerede er igangsatt, kunne han fortelle at det er planlagt investeringer på rundt tre milliarder i neste femårsperiode. “Vi er klare for vekst”, bekreftet Haakon Tronrud.

Ordfører Kjell B. Hansen kunne avslutningsvis skryte av en kommune som har gått fra å være “laid-back” til mer “framoverlent”. “Mitt utgangspunkt er samfunnsøkonomisk. Vi er her tre kommuner som sammen må vise omstillingsevne, noe jeg tror vi er rigget for å klare”, mente Hansen.

Dagens møteleder, Jan Erik Gjerdebakken, daglig leder i Ringerike Næringsforening, påpekte at de tre gründerne bare utgjør en del av alle de som bidrar med å utvikle byen og regionen vår. “Jeg kunne ha fylt podiet her oppe med gründere, utviklere og andre som daglig bidrar i den kollektive oppgaven med å sikre regionen vår nødvendig vekst og gjør den attraktiv for nye etablerere og innbyggere”, avsluttet Gjerdebakken.

veg6

veg8

“Samhandling og optimisme har vært gjennomgangstema for denne dagen, og det har det vært en sann glede å observere”, mente ordfører i Ringerike kommune, Kjell B. Hansen. ” Det smakte selvsagt ekstra godt med en bekreftelse direkte fra statsminster Erna Solberg, om at Ringeriksbanen og ny E16 Sandvika – Hønefoss kommer”.

veg7

“En utrolig bra dag. Mange bra innspill og foredrag, men det å få en bekreftelse på start- og ferdigstillelsesdato for Ringeriksbanen og ny E16 Sandvika-Hønefoss fra statsministeren, må nok sies å være dagens høydepunkt”, konkluderte Mads Øyeren, kommunikasjonsrådgiver Ringerike kommune.veg9

Haakon Tronrud var en av fire deltakere i “paneldebatten” (som vel må sies endte mer opp som en presentasjon av lokale og sentrale investeringskrefter), som bidro til å avrunde og oppsummere dagen. Sammen med kollega Ellen Grønlund, var Haakon strålende fornøyd med konferansen. “Viljen til samarbeid har stått sterkt i fokus i dag, noe som er veldig bra. Ordfører Kjell B. Hansen talte her på vegne av tre kommuner, hvorpå fylkesordfører Roger Ryberg skrøt av det politiske arbeidet som er lagt ned i en region rigget for handling. Og til tross for at vi nå har følt oss rimelig sikre på både Ringeriksbanen og ny E16 Sandvika-Hønefoss, gjorde det selvsagt godt med en bekreftelse fra statsminister Erna Solberg”, bekreftet Haakon Tronrud.

 

Del gjerne: